Загальна інформація

Страхова компанія "НАДІЙНА" була заснована 11 травня 2006 року, про що здійснено запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 1 070 102 0000 019742.

Офіційне найменування компанії:

українською мовою:

повне - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "НАДІЙНА"

скорочене - ПРАТ "СК "НАДІЙНА"

російською мовою:

повне - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "НАДЕЖНАЯ"

скорочене - ЧАО "СК "НАДЕЖНАЯ"

англійською мовою:

повне - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "INSURANCE COMPANY "RELIABLE"

скорочене - PJSC "IC "RELIABLE"

Статутний капітал компанії становить: 15 000 000,00 грн.

Код ЄДРПОУ: 34350924

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: серія СТ №444 від 11.06.2006р.

Організаційно-правова форма за КОПФГ: 230 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Інституційний сектор економіки за КІСЕ: S.12802 Приватні страхові корпорації

Банківські реквізити:

п/р 26509010170 в ПАТ "Банк Січ"

МФО 380816

Акціонерами компанії є 11 фізичних осіб - резидентів України, частки яких у статутному капіталі компанії перевищують п'ять відсотків, а саме:

1. Антоненко А.М.

2. Боднар О.П.

3. Власенко Ю.В.

4. Жураховська Н.Б.

5. Загнойко О.М.

6. Згоба О.М.

7. Песиголовець Я.О.

8. Синельниченко Ю.П.

9. Сіпунова С.С.

10. Фафруник В.Б.

11. Шабаш Роман Іванович

У власності членів виконавчого органу компанії відсутні акції компанії.

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації: відсутні

Страхова компанія створена з метою надання страхових та перестрахових послуг резидентам України та нерезидентам шляхом здійснення підприємницької діяльності у відповідності з чинним законодавством України.

Наші ліцензії