АВТОКАСКО (добровільне страхування наземного транспорту)

АВТОКАСКО (добровільне страхування наземного транспорту)

Добровільне

Загальна інформація

Страхування автотранспорту допомогає захистити Ваш автомобіль від пошкодження чи повного знищення, яке могло мати місце внаслідок настання наступних факторів негативного впливу:

1. Дорожньо-транспортної пригоди (ДТП);

2. Протиправних дій третіх осіб;

3. Пожежі чи самозаймання;

4. Стихійного лиха;

5. Незаконного заволодіння (Угону).

На страхування приймаються всі види автомобілей, мотоциклів, автобусів, сільсько-господарських машин, самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, а також причепів, напівпричепів та мотоколясок.

Також, на страхування приймається додаткове обладнання Вашого транспортного засобу (автомобільна теле-, аудіо- і радіоапаратура, додаткове обладнання салонів, світлове, сигнальне та інше обладнання, яке встановлено на Вашому транспортному засобі, але не входить в його заводську комплектацію).

Для своїх клієнтів ПрАТ "СК "НАДІЙНА" надає наступні переваги

- оформлення страхових випадків та здійснення виплат по них з мінімальними затратами часу;

- безкоштовне проведення автотоварознавчих експертиз;

- проведення ремонту пошкоджень Вашого автомобіля тільки на фірмових станціях технічного обслуговування;

- надання юридичної допомоги та консультацій при вирішенні питань, повязаних з наслідками настання ДТП;

- безкоштовну цілодобову евакуацію Вашого автомобіля з місця ДТП по всіх регіонах України;

- оплату договору страхування в розстрочку.

Після укладання договору страхування, всі клієнти ПрАТ "СК "НАДІЙНА" отримують інформаційну картку-памятку стосовно дій, які є необхідними для виконання після настання страхового випадку.

Страхова сума

Страхова сума грошова сума, в межах якої Страховик, відповідно до умов страхування, зобовязаний провести виплату страхового відшкодування при настанні страхового випадку. Страхова сума встановлюється в межах фактичної вартості транспортного засобу за цінами, що діють на момент укладання договору страхування.

Страхове відшкодування

В разі пошкодження Вашого автомобіля, ПрАТ "СК "НАДІЙНА" виплачує вартість проведення ремонтно-відновлювальних робіт пошкоджень Вашого транспортного засобу, за вирахуванням розміру франшизи та фізичного зносу, якщо такі передбачені договором страхування.

В разі незаконного заволодіння (угону) Вашим автомобілем, ПрАТ "СК "НАДІЙНА" виплачує страхове відшкодування у розмірі всієї страхової суми, за вирахуванням розміру франшизи та фізичного зносу автомобіля, якщо такі передбачені договором страхування.

Територія дії договору страхування

Місцем дії договорів страхування за всіма ризиками є тільки територія України, за окремими ризиками також територія Європи.

Строк дії договору страхування

Договір страхування може бути укладено на будь-який період, що встановлюється за згодою Сторін, але, як правило, не менше 15 календарних днів і не більше 1 року.

Вартість страхових послуг

Взалежності від умов страхування, марки, типу автомобіля та строку його експлуатації, вартість страхових послуг може становити від 4,5% до 8,0% від вартості Вашого автомобіля.

Для того, щоб захистити себе від всіх можливих ризиків на автотранспорті, ПрАТ "СК "НАДІЙНА" пропонує своїм клієнтам застрахувати свою цивільно-правову відповідальність, а також, для захисту Вашого здоровя та здоровя Ваших родичів, ПрАТ "СК "НАДІЙНА" пропонує застрахувати Вас та Ваших близьких від нещасних випадків на автотранспорті.