Страхування від нещасних випадків

Страхування від нещасних випадків

Добровільне

Загальна інформація

Предметом страхування від нещасних випадків є майнові інтереси, що не суперечать нормам чинного законодавства України, пов’язані із життям, здоров’ям та працездатністю застрахованої особи.

Страхування від нещасних випадків проводиться на випадок настання наступних негативних факторів:

1. смерті (загибелі) застрахованої особи внаслідок нещасного випадку, що настала протягом одного року з моменту нещасного випадку;

2. встановлення інвалідності застрахованій особі внаслідок нещасного випадку протягом одного року з моменту нещасного випадку;

3. тимчасова втрата працездатності застрахованої особи внаслідок нещасного випадку.

Страхова сума

Розмір страхової суми Страхувальник визначає самостійно під час укладання договору страхування.

Страхове відшкодування

В разі настання страхового випадку ПрАТ „СК „НАДІЙНА” здійснює виплату страхового відшкодування:

1. При тимчасовій втраті загальної працездатності внаслідок травми або ушкоджень внутрішніх органів та частин тіла – у розмірах, визначених у відсотковому вираженні до страхової суми, залежно від тяжкості травм та ушкоджень;

2. При стійкій втраті працездатності (встановлення групи інвалідності):

- І група інвалідності – 100% страхової суми;

- ІІ група інвалідності – 80% страхової суми;

- ІІІ група інвалідності – 60% страхової суми.

3. У разі смерті застрахованої особи – 100% страхової суми.

Територія дії договору страхування

Місцем дії договорів страхування за всіма ризиками є тільки територія України, якщо інше не передбачено умовами договору страхування.

Строк дії договору страхування

Договір страхування може бути укладено на будь-який період, що встановлюється за згодою Сторін, але, як правило, не менше 15 календарних днів і не більше 1 року.

Вартість страхових послуг

Взалежності від умов страхування, вартість страхових послуг може становити в середньому 1 - 1,5% від страхової суми.