Страхування фінансових ризиків

Страхування фінансових ризиків

Добровільне

Загальна інформація

Сьогодні умови ведення бізнесу в рамках жорсткої конкуренції та ринкових коливань постійно супроводжуються тими чи іншими ризиками.

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія „НАДІЙНА” пропонує підприємствам всіх форм власності захист від наступних ризиків

- Втрати вкладень в цінні папери;

- Невиконання (неналежного виконання) контрагентом страхувальника своїх зобов’язань за укладеними між ними договорами (угодами, контрактами);

- Невиконання умов лізингу, що укладені між страхувальником та контрагентом.

Дані ризики, як правило, виникають внаслідок:

- Банкрутства кредитної установи, емітента цінних паперів;

- Порушення контрагентом термінів постачання, не поставки або недопоставки продукції (товарів), порушення термінів виконання робіт (послуг);

- Відмови від оплати (прострочення оплати) замовлених та отриманих від страхувальника контрагентом продукції (товарів, робіт, послуг) в наслідок стихійних лих, банкрутства контрагента, протиправних дій третіх осіб;

- Прострочення графіку сплати лізингових платежів в наслідок неплатоспроможності, банкрутства ліквідації, контрагента.

Страховий тариф та страхова сума

Страхова сума по даному виду страхування встановлюється за взаємною домовленістю сторін.

Базовий страховий тариф встановлюється у % від страхової суми, і може коливатисьв межах від 4% до 8% в залежності від виду фінансового ризику.