Страхування будівельно-монтажних ризиків

Страхування будівельно-монтажних ризиків

Добровільне

Загальна інформація

Страхування даного виду ризику спрямоване захистити інтереси як замовників так і підрядників від збитків які можуть виникнути при проведенні будівельно монтажних робіт.

Настання ризику може бути внаслідок

- Пожежі (зайняття в наслідок удару блискавки, вибуху газу).

- Аварії ( вибуху) при проведенні підривних, бурильних, газо - електрозварювальних робіт.

- Аварії інженерних мереж (водопровід, каналізація, теплопостачання).

- Впливу води, використаної для пожежегасіння.

- Наїзду техніки, що рухається.

- Стихійних лих (землетрусу, зсуву, повені, урагану, обвалу, тощо).

- Протиправних дій третіх осіб.

Страховий тариф та страхова сума

Страхова сума визначається у розмірі вартості контракту або залишку вартості робіт за контрактом, якщо об’єкт вже споруджується на момент укладання договору страхування будівельно – монтажних робіт.

Страховий тариф встановлюється у % від страхової суми і може коливатися у межах 0,5% - 1%. Окрім того до базового тарифу можуть застосовуватись поправочні коефіцієнти які корегують тариф в залежності від: строків БМР, страхових ризиків, місця розташування об’єкта, тощо.